Zahtev za ponudu sa cenom

Dimenzije hala

Sistem HUPRO®, Vam omogućava pokrivanje prostora širine od 9m do 50m bez dodatne potporne konstrukcije, pored toga širinu, visinu i dužinu objekta možemo bez ograničenja formirati prema Vašim potrebama. Za bolju orijentaciju pogledajte tabelu tipskih raspona lučnog čeličnog plašta.

 

 

 

 

Dimenzije i parametri 

 

Luk - š x v (m) V na 1,5m Dužina luka (m) Površina čela (m2) PDF  DWG
9 / 4,05 2,90 14,0 34,3    
10 / 5,18 3,73 16,8 49,6    
12 / 4,48 2,55 16,8 45,7    
12 / 6,0 3,96 19,6 67,4    
15 / 4,83 2,21 19,6 62,8    
15 / 6,51 3,53 22,4 87,4    
15 / 7,94 4,94 25,2 111,3    
18 / 6,94 3,12 25,2 108,5    
18 / 8,49 4,45 28,0 137,5    
21 / 7,32 2,74 28,0 130,5    
21 / 8,97 3,96 30,8 164,9    
21 / 10,44 5,31 33,6 198,1    
24 / 7,65 2,42 30,8 153,2    
24 / 9,40 3,54 33,6 193,4    
24 / 10,95 4,78 36,4 231,7    
27 / 9,80 3,15 36,4 222,9    
30 / 10,15 2,81 39,2 253,3    
33 / 10,47 2,54 42,0 284,2    
36 / 10,76 2,31 44,8 315,6    
36 / 12,62 3,14 47,6 377,3    
39 / 12,97 2,88 50,4 396,2    
42 / 11,25 2,01 50,4 361,5    
44,5 / 14,29 2,79 57,4 509,8